Útbýting 127. þingi, 9. fundi 2001-10-11 14:51:51, gert 16 14:16

Áfallahjálp innan sveitarfélaga, 141. mál, þáltill. HjÁ o.fl., þskj. 141.

Innkaup heilbrigðisstofnana, 148. mál, fsp. ÁRJ, þskj. 148.

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu, 147. mál, fsp. ÁMöl, þskj. 147.

Markaðssetning lyfjafyrirtækja, 149. mál, fsp. ÁRJ, þskj. 149.