Útbýting 127. þingi, 15. fundi 2001-10-18 19:04:43, gert 19 8:38

Skráning S-merktra lyfja, 198. mál, fsp. ÞBack, þskj. 209.