Útbýting 127. þingi, 17. fundi 2001-10-31 13:33:14, gert 31 14:16

Færsla bókhalds í erlendri mynt, 224. mál, fsp. GE, þskj. 250.

Heildarlántökur erlendis, 225. mál, fsp. GE, þskj. 251.

Heildarskuldir sjávarútvegsins, 226. mál, fsp. GE, þskj. 252.

Kvikmyndalög, 227. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 253.

Skylduskil til safna, 228. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 254.