2001-11-02 11:10:53# 127. lþ.#F 20.#6. fundur. Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda., til 11:11:20| A gert 8 11:14
[prenta uppsett í dálka] 20. fundur, 127. lþ.

Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 150. mál (EES-reglur). --- Þskj. 150.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:11]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.