2001-11-12 16:09:20# 127. lþ.#F 26.#6. fundur. Velferðarsamfélagið., til 16:09:44| A gert 13 8:22
[prenta uppsett í dálka] 26. fundur, 127. lþ.

Velferðarsamfélagið, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 20. mál. --- Þskj. 20.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:09]

Till. vísað til síðari umr. með 44 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.