2001-11-19 15:07:44# 127. lþ.#F 31.#8. fundur. Málefni aldraðra., til 15:08:32| A gert 20 8:1
[prenta uppsett í dálka] 31. fundur, 127. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 162. mál (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra). --- Þskj. 163, nál. 350.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:07]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.