2001-11-21 15:35:35# 127. lþ.#F 34.#2. fundur. Veiðieftirlitsgjald., til 15:36:00| A gert 23 16:10
[prenta uppsett í dálka] 34. fundur, 127. lþ.

Veiðieftirlitsgjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 288. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 351.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.