2001-12-04 14:01:46# 127. lþ.#F 42.#1. fundur. Fjáraukalög 2001., til 19:26:00| F gert 7 14:37
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 127. lþ.

Fjáraukalög 2001, 3. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 417, frhnál. 438, 452 og 453, brtt. 439, 440, 441, 442, 454 og 455.

[14:02]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson):


[14:23]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[14:23]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:24]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[14:24]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:25]

Sverrir Hermannsson (andsvar):


[14:26]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:27]

Sverrir Hermannsson (andsvar):


[14:28]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[14:29]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:30]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[14:31]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:33]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[14:34]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[14:35]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:36]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[14:38]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[14:39]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:39]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[14:41]

Forseti (Guðjón Guðmundsson):


[14:42]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[14:42]

Forseti (Guðjón Guðmundsson):


[14:43]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Gísli S. Einarsson):


[15:06]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[15:08]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[15:10]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[15:11]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[15:13]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[15:49]

Vilhjálmur Egilsson (andsvar):


[15:50]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:51]

Vilhjálmur Egilsson (andsvar):


[15:51]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:52]

Kristján L. Möller (andsvar):


[15:54]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:57]

Kristján L. Möller (andsvar):


[15:59]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[16:01]

Steingrímur J. Sigfússon:


[16:44]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[16:45]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:47]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[16:49]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:50]

Stefanía Óskarsdóttir (andsvar):


[16:52]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:54]

Stefanía Óskarsdóttir (andsvar):


[16:55]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:56]

Kristján L. Möller (andsvar):


[16:58]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[17:01]

Kristján L. Möller (andsvar):


[17:02]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[17:03]

Árni Steinar Jóhannsson:


[17:22]

Kristján L. Möller (andsvar):


[17:24]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[17:26]

Kristján L. Möller (andsvar):


[17:28]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[17:31]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[17:33]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[17:35]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[17:36]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[17:39]

Guðjón A. Kristjánsson:


[17:54]

Kristján L. Möller:


[18:27]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[18:29]

Kristján L. Möller (andsvar):


[18:31]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[18:33]

Kristján L. Möller (andsvar):


[18:35]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:38]

Kristján L. Möller (andsvar):


[18:40]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:42]

Kristján L. Möller (andsvar):


[18:44]

Útbýting þingskjala:

[18:44]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[19:11]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[19:14]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[19:16]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[19:17]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[19:19]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[19:21]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[19:23]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):