2001-12-05 14:37:49# 127. lþ.#F 43.#3. fundur. Gjald af áfengi., til 14:38:05| A gert 5 15:4
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 127. lþ.

Gjald af áfengi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 320. mál (tóbaksgjald). --- Þskj. 405.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:37]

Frv. vísað til 2. umr. með 52 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.