2001-12-11 19:26:27# 127. lþ.#F 49.#4. fundur. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar., til 19:33:48| L gert 11 21:1
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 127. lþ.

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, 2. umr.

Stjfrv., 136. mál (reglugerð). --- Þskj. 136, nál. 525, brtt. 526.

[19:26]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[19:28]

Össur Skarphéðinsson: