2001-12-12 13:18:05# 127. lþ.#F 50.#3. fundur. Rafræn eignarskráning verðbréfa., til 13:19:21| A gert 13 8:32
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 127. lþ.

Rafræn eignarskráning verðbréfa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 132. mál (skráning bréfa erlendis). --- Þskj. 132, nál. 539, brtt. 540.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:18]

Brtt. 540,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 540,2 (ný 1. gr., verður 2. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 540,3 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.