2001-12-12 13:22:30# 127. lþ.#F 50.#7. fundur. Gjald af áfengi., til 13:23:33| A gert 13 8:32
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 127. lþ.

Gjald af áfengi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 320. mál (tóbaksgjald). --- Þskj. 405, nál. 538.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:22]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 538 samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.