2001-12-14 10:54:53# 127. lþ.#F 55.#6. fundur. Girðingarlög., til 10:57:49| A gert 14 14:16
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Girðingarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 183, nál. 502, brtt. 503 og 569.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:55]

Brtt. 503,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 503,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 569 kölluð aftur.

Brtt. 503,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 503,4 samþ. með 48 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 503,5 samþ. með 47 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

8.--14. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.