Gjald af áfengi

Þriðjudaginn 11. desember 2001, kl. 19:46:21 (2999)

2001-12-11 19:46:21# 127. lþ. 49.7 fundur 320. mál: #A gjald af áfengi# (tóbaksgjald) frv. 149/2001, Frsm. VE
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 127. lþ.

[19:46]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nál. um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 96/1995, um gjald af áfengi, með síðari breytingum.

Nefndin hefur fjallað um þetta mál og kallaði til sín nokkra einstaklinga til skrafs og ráðagerða sem getið er á þskj. 538.

Nefndin leggur til að frv. verði samþykkt með smábreytingu sem felst einkum í að skýra betur þá reglugerðarheimild sem ráðherra hefur samkvæmt frv. Ögmundur Jónasson skrifar undir álitið með fyrirvara.