Útbýting 127. þingi, 49. fundi 2001-12-11 19:33:53, gert 11 21:1

Styrkir til atvinnumála kvenna, 207. mál, svar félmrh., þskj. 483.