Útbýting 127. þingi, 49. fundi 2001-12-11 19:46:01, gert 11 21:1

Stjórn fiskveiða, 193. mál, brtt. GAK o.fl., þskj. 541.