Dagskrá 127. þingi, 15. fundi, boðaður 2001-10-18 23:59, gert 19 8:38
[<-][->]

15. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 18. okt. 2001

að loknum 14. fundi.

---------

 1. Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, stjfrv., 53. mál, þskj. 53 (með áorðn. breyt. á þskj. 180). --- 3. umr. Ef leyft verður.
 2. Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar, stjfrv., 169. mál, þskj. 170. --- 1. umr.
 3. Málefni aldraðra, stjfrv., 162. mál, þskj. 163. --- 1. umr.
 4. Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, stjfrv., 150. mál, þskj. 150. --- 1. umr.
 5. Lögleiðing ólympískra hnefaleika, frv., 39. mál, þskj. 39. --- 1. umr.
 6. Loftferðir, frv., 32. mál, þskj. 32. --- 1. umr.
 7. Landsvegir á hálendi Íslands, þáltill., 47. mál, þskj. 47. --- Fyrri umr.
 8. Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði, þáltill., 48. mál, þskj. 48. --- Fyrri umr.
 9. Átak til að lengja ferðaþjónustutímann, þáltill., 139. mál, þskj. 139. --- Fyrri umr.
 10. Umferðarlög, frv., 140. mál, þskj. 140. --- 1. umr.
 11. Eftirlit Alþingis með fyrirmælum framkvæmdarvaldshafa, þáltill., 133. mál, þskj. 133. --- Fyrri umr.
 12. Erfðafjárskattur, frv., 134. mál, þskj. 134. --- 1. umr.
 13. Milliliðalaust lýðræði, þáltill., 144. mál, þskj. 144. --- Fyrri umr.
 14. Persónuafsláttur barna, þáltill., 151. mál, þskj. 151. --- Fyrri umr.
 15. Svæðisskipulag fyrir landið allt, þáltill., 157. mál, þskj. 157. --- Fyrri umr.
 16. Stofnun þjóðgarðs um Heklu og nágrenni, þáltill., 158. mál, þskj. 159. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Afbrigði um dagskrármál.
 2. Löggæslan í Reykjavík (umræður utan dagskrár).