Dagskrá 127. þingi, 34. fundi, boðaður 2001-11-21 23:59, gert 23 16:10
[<-][->]

34. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 21. nóv. 2001

að loknum 33. fundi.

---------

  1. Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi, stjfrv., 282. mál, þskj. 340. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  2. Veiðieftirlitsgjald, stjfrv., 288. mál, þskj. 351. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  3. Þróunarsjóður sjávarútvegsins, stjfrv., 289. mál, þskj. 352. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  4. Umgengni um nytjastofna sjávar, stjfrv., 286. mál, þskj. 348. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  5. Fjáraukalög 2001, stjfrv., 128. mál, þskj. 128, nál. 378, 382 og 383, brtt. 379. --- 2. umr.