Dagskrá 127. þingi, 76. fundi, boðaður 2002-02-13 13:30, gert 13 13:48
[<-][->]

76. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 13. febr. 2002

kl. 1.30 miðdegis.

---------

  1. Einkaleyfi, stjfrv., 453. mál, þskj. 723. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  2. Verðbréfaviðskipti, stjfrv., 363. mál, þskj. 527. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  3. Rafeyrisfyrirtæki, stjfrv., 454. mál, þskj. 724. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  4. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, stjfrv., 489. mál, þskj. 774. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  5. Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, þáltill., 43. mál, þskj. 43. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  6. Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, þáltill., 54. mál, þskj. 54. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  7. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frv., 112. mál, þskj. 112. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
  8. Endurreisn íslensks skipaiðnaðar, þáltill., 306. mál, þskj. 380. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  9. Vistvænt eldsneyti á Íslandi, þáltill., 343. mál, þskj. 459. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
  10. Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni, þáltill., 488. mál, þskj. 773. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)