Fundargerð 127. þingi, 9. fundi, boðaður 2001-10-11 10:30, stóð 10:30:01 til 14:56:32 gert 12 8:19
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

9. FUNDUR

fimmtudaginn 11. okt.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Kjaramál sjúkraliða.

[10:31]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Fjáraukalög 2001, 1. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 128.

[11:03]

[Fundarhlé. --- 13:01]

[13:31]

[14:03]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Rafræn eignarskráning verðbréfa, 1. umr.

Stjfrv., 132. mál (skráning bréfa erlendis). --- Þskj. 132.

[14:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Framhald umræðu um fjáraukalög 2001.

[14:31]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, 1. umr.

Stjfrv., 136. mál (reglugerð). --- Þskj. 136.

[14:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:51]

Útbýting þingskjala:


Iðnaðarlög, 1. umr.

Stjfrv., 137. mál (iðnráð). --- Þskj. 137.

[14:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 14:56.

---------------