Fundargerð 127. þingi, 58. fundi, boðaður 2002-01-23 13:30, stóð 13:30:52 til 13:38:01 gert 23 14:14
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

58. FUNDUR

miðvikudaginn 23. jan.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975.

Beiðni ÞSveinb o.fl. um skýrslu, 388. mál. --- Þskj. 643.

[13:34]


Barnaverndarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 318. mál (heildarlög). --- Þskj. 403.

[13:35]


Vatnsveitur sveitarfélaga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 378. mál (rekstrarform og arðgreiðslur). --- Þskj. 612.

[13:35]


Flokkun og mat á gærum og ull, frh. 1. umr.

Stjfrv., 293. mál (ullarmat). --- Þskj. 358.

[13:36]


Búfjárhald o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 338. mál (heildarlög). --- Þskj. 437.

[13:36]


Búnaðarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 350. mál (erfðanefnd). --- Þskj. 485.

[13:36]


Útflutningur hrossa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 357. mál (heildarlög). --- Þskj. 497.

[13:37]

Fundi slitið kl. 13:38.

---------------