2003-02-03 15:35:15# 128. lþ.#F 70.#9. fundur. Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur., til 15:35:38| A gert 6 9:31
[prenta uppsett í dálka] 70. fundur, 128. lþ.

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 520. mál (ársreikningar). --- Þskj. 861.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 49 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.