2003-02-12 16:13:47# 128. lþ.#F 78.#15. fundur. Nýting innlends trjáviðar., til 16:14:15| A gert 12 16:45
[prenta uppsett í dálka] 78. fundur, 128. lþ.

Nýting innlends trjáviðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 154. mál. --- Þskj. 154.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:14]

Till. vísað til síðari umr. með 45 shlj. atkv.

Till. vísað til landbn. án atkvgr.