2003-02-19 13:36:54# 128. lþ.#F 82.#3. fundur. Tollalög., til 13:37:18| A gert 19 16:12
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 128. lþ.

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 611. mál (aðaltollhöfn í Kópavogi). --- Þskj. 974.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.