Fjarvistarleyfi 128. þingi, 88. fundi 05., gert 10 11:43

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Ísólfur Gylfi Pálmason, 5. þm. Suðurl.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.