2003-03-05 13:33:05# 128. lþ.#F 88.#3. fundur. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum., til 13:33:24| A gert 6 8:4
[prenta uppsett í dálka] 88. fundur, 128. lþ.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 636. mál (verðjöfnun við útflutning). --- Þskj. 1031.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.