2003-03-10 17:23:07# 128. lþ.#F 93.#10. fundur. Neytendakaup., til 17:24:57| A gert 22 13:48
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 128. lþ.

Neytendakaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (EES-reglur). --- Þskj. 904, nál. 1111, brtt. 1112.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:23]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--13. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1112,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1112,2--8 samþ. með 47 shlj. atkv.

15.--64. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1112,9 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.