2003-03-10 17:57:53# 128. lþ.#F 93.#37. fundur. Kosningar til Alþingis., til 17:59:38| A gert 22 13:48
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 128. lþ.

Kosningar til Alþingis, frh. 2. umr.

Stjfrv., 391. mál (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.). --- Þskj. 452, nál. 1049, brtt. 1050.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:58]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1050,1 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1050,2--9 samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--20. gr. (verða 3.--23. gr.), svo breyttar, samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.