2003-03-10 17:59:39# 128. lþ.#F 93.#38. fundur. Umferðarlög., til 18:01:01| A gert 11 8:33
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 128. lþ.

Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 805, nál. 1122.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:00]

Brtt. í nál. 1122,1 samþ. með 42 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1122,2 samþ. með 41 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.