2003-03-11 18:05:43# 128. lþ.#F 96.#3. fundur. Tollalög., til 18:06:22| A gert 17 13:49
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 128. lþ.

Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 611. mál (aðaltollhöfn í Kópavogi). --- Þskj. 974, nál. 1130.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:05]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv.