2003-03-13 14:20:53# 128. lþ.#F 99.#4. fundur. Atvinnuréttindi útlendinga., til 14:21:45| A gert 31 8:58
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 128. lþ.

Atvinnuréttindi útlendinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 598. mál (búsetuleyfi, EES-reglur). --- Þskj. 959, nál. 1187.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:21]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.