2003-03-13 21:39:35# 128. lþ.#F 100.#1. fundur. Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu., til 21:43:36| A gert 14 9:3
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 128. lþ.

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 597. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 958, nál. 1299, brtt. 1300.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:39]

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1300,1 (ný grein, verður 9. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

9.--20. gr. (verða 10.--21. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1300,2 (tíu nýjar greinar, verða 22.--31. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

21. gr. (verður 32. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1300,3 samþ. með 37 shlj. atkv.

22. gr. (verður 33. gr.), svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

23. gr. (verður 34. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1300,4 (ný grein, verður 35. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

24.--31. gr. (verða 36.--43. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1300,5 (ný grein, verður 44. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

32.--34. gr. (verða 45.--47. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1300,6 samþ. með 40 shlj. atkv.

35. gr. (verður 48. gr.), svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

36. gr. (verður 49. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1300,7 (sex nýjar greinar, verða 50.--55. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

37. gr. (verður 56. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.