2003-03-14 15:10:12# 128. lþ.#F 101.#1. fundur. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum., til 15:10:56| A gert 7 13:58
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 636. mál (verðjöfnun við útflutning). --- Þskj. 1031, nál. 1321.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:10]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.