2003-03-14 15:26:08# 128. lþ.#F 101.#18. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 15:27:06| A gert 17 11:54
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 610. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 973, nál. 1296.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:26]

Brtt. í nál. 1296 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.