2003-03-14 22:05:28# 128. lþ.#F 101.#16. fundur. Eldi nytjastofna sjávar., til 22:06:21| A gert 17 11:54
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Eldi nytjastofna sjávar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 680. mál (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur). --- Þskj. 1103, nál. 1368, brtt. 1369.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:05]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1369 (ný 2. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.