2003-03-15 02:19:53# 128. lþ.#F 102.#23. fundur. Sjómannalög., til 02:20:47| A gert 17 14:59
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 128. lþ.

Sjómannalög, frh. 2. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 60. mál (bótaréttur). --- Þskj. 60, nál. 1227.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[02:20]

Brtt. í nál. 1227 (ný 1. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.