2003-03-15 02:48:33# 128. lþ.#F 103.#1. fundur. Lax- og silungsveiði., til 02:49:16| A gert 17 15:50
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 128. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Frv. landbn., 716. mál (yfirstjórn fisksjúkdómamála). --- Þskj. 1384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[02:48]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.