2002-10-15 13:39:49# 128. lþ.#F 10.#2. fundur. Tryggingagjald., til 13:40:07| A gert 16 7:55
[prenta uppsett í dálka] 10. fundur, 128. lþ.

Tryggingagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 181. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 182.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:40]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.