2002-10-29 13:35:24# 128. lþ.#F 15.#1. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 13:35:51| A gert 30 7:48
[prenta uppsett í dálka] 15. fundur, 128. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 183. mál (tryggingatími). --- Þskj. 184.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.