Fjarvistarleyfi 128. þingi, 36. fundi 26., gert 27 8:32

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Sólveig Pétursdóttir dómsmrh.,

Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Ögmundur Jónasson, 13. þm. Reykv.,

Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykv.