2002-11-05 13:34:20# 128. lþ.#F 22.#2. fundur. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum., til 13:34:52| A gert 11 11:6
[prenta uppsett í dálka] 22. fundur, 128. lþ.

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 245. mál (uppsjávarfiskur). --- Þskj. 249.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.