2002-11-11 15:02:54# 128. lþ.#F 26.#2. fundur. Rannsóknir á þorskeldi., til 15:03:17| A gert 11 18:31
[prenta uppsett í dálka] 26. fundur, 128. lþ.

Rannsóknir á þorskeldi, frh. fyrri umr.

Þáltill. KVM o.fl., 35. mál. --- Þskj. 35.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:03]

Till. vísað til síðari umr. með 38 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.