2002-11-11 15:04:13# 128. lþ.#F 26.#5. fundur. Virðisaukaskattur af barnafatnaði., til 15:04:41| A gert 11 18:31
[prenta uppsett í dálka] 26. fundur, 128. lþ.

Virðisaukaskattur af barnafatnaði, frh. fyrri umr.

Þáltill. PM, 311. mál. --- Þskj. 336.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:04]

Till. vísað til síðari umr. með 40 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.