2002-11-20 13:31:19# 128. lþ.#F 33.#2. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 13:31:50| A gert 21 8:37
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 128. lþ.

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 371. mál (viðurlög, skilaskylda). --- Þskj. 417.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.