2002-11-28 22:06:21# 128. lþ.#F 41.#1. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 22:20:03| F gert 29 8:52
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 128. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, 2. umr.

Stjfrv., 402. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 496, nál. 508.

[22:06]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[22:07]

Útbýting þingskjals:

[22:07]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Steingrímur J. Sigfússon):


[22:18]

Útbýting þingskjala: