2002-11-28 22:26:18# 128. lþ.#F 41.#1. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 22:36:39| L gert 29 8:52
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 128. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 402. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 496, nál. 508, 509 og 510, brtt. 511.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:26]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 511. --- Afbrigði samþ. með 38 shlj. atkv.

[22:26]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):