Útbýting 128. þingi, 36. fundi 2002-11-26 15:39:33, gert 27 8:32

Breytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010, 397. mál, þáltill. ÍGP o.fl., þskj. 470.

Erfðafjárskattur, 398. mál, frv. GunnB o.fl., þskj. 471.