Útbýting 128. þingi, 39. fundi 2002-11-28 17:01:08, gert 28 19:44

Gjald af áfengi og tóbaki, 402. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 496.

Skattamál, 115. mál, svar fjmrh., þskj. 476.

Skráning ökutækja, 401. mál, fsp. JÁ, þskj. 494.