2002-12-10 13:54:23# 128. lþ.#F 50.#1. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 13:55:05| A gert 16 8:33
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 128. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 183. mál (tryggingatími). --- Þskj. 184, nál. 521.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:54]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.