2002-12-11 14:29:13# 128. lþ.#F 51.#4. fundur. Aukatekjur ríkissjóðs., til 14:30:12| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 322. mál (ýmsar gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 350, nál. 579.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:29]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 579 (ný 2. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

3.--5. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.